Samovýroba
palivového
dříví

Samovýrobou se rozumí ruční zpracování dříví na topení vlastními silami a prostředky. Dřevní hmota určená na samovýrobu je materiál, který se organizaci nevyplatí zpracovávat nebo je zpracování pro organizaci velmi komplikované a nerentabilní. Na samovýrobu je primárně určena dřevní hmota s průměrem menším než 7 cm, tzv. nehroubí.

Výběr lokality

Na samovýrobu jsou našimi zaměstnanci vybírány převážně lokality se svažitým a členitým terénem, paseky po těžbě, místa ve svazích nad komunikacemi a rizikové kácení v obytných částech. Na samovýrobu nejsou v žádném případě určeny skládky dřeva, stojící suché, živé nebo padlé stromy v běžných terénech. Samovýroby nejsou k dispozici neustále. Dostupnost je závislá na klimatických a provozních faktorech, proto je možné, že zájemce může několik týdnů až měsíců čekat na zadání lokality k samovýrobě.

Cena

Cena za samovýroby odpovídá náročnosti a komplikovanosti zpracování. Je velmi nízká vzhledem k současným cenám palivového dříví. Cena za 1 m3 samovýroby je 726,- Kč s DPH, bez rozlišení dřeviny a místa.

Zpracování dříví

Množství zpracovaného dřeva samovýrobcem určí vždy před začátkem nebo po skončení prací příslušný lesník. Samovýrobu si zpracovatel vytěží vždy na vlastní náklady a vlastními prostředky. Podpisem smlouvy přebírá zodpovědnost za všechny škody, které svým jednáním způsobí, včetně škod na zdraví svém či jiných osob, ke kterému může při práci dojít.


© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)