Kácení stromů a keřů v intravilánu obce

V případě zájmu o pokácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary, které máme ve správě či obhospodařování, vyplňte přiložený formulář. Žádost na Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary podáváme my (LLPKV) jako správce zeleně.

Jaký je postup v jednotlivých případech?

1. Havarijní stav – strom nebo jeho větve ohrožují okolní budovy, komunikace nebo zdraví osob. Jedná se zejména o nakloněný nebo suchý strom, suché větve.
 • Vyplňte formulář v příslušné kategorii, přiložte situační nákres a fotografii alespoň ze tří stran,
 • my podáváme žádost o pokácení na Odbor životního prostředí,
 • po schválení žádosti stromy pokácíme nebo provedeme ořez větví.
 • Kácení je pro vás zdarma.
 • Žádost může být zamítnuta.
2. Strom zastiňuje blízké stavby a zároveň můžete doložit odborným posudkem negativní důsledky sníženého přístupu světla, nebo jiné ohrožení či omezení.

(Např. zastínění je příčinou vzniku plísní v objektu nebo omezuje přísun světla do místností pod limitní hodnoty schválené hygienickými normami).

 • Vyplňte přiložený formulář v příslušné kategorii, přiložte situační nákres a fotografii stromu alespoň ze tří stran, znalecký posudek nebo odborné vyjádření.
 • Znalecký posudek nebo odborné vyjádření je povinnou přílohou!
 • My podáváme žádost o pokácení na Odbor životního prostředí,
 • na základě posouzení skutečného stavu a schválené žádosti stromy pokácíme nebo provedeme ořez větví.
 • Kácení je pro vás zdarma.
 • Žádost může být zamítnuta.
3. Plánujete stavbu nebo jste projektant a povolení k pokácení dřevin potřebujete jako podklad ke stavebnímu povolení
 • Vyplňte přiložený formulář v příslušné kategorii, přiložte situační nákres, fotografii stromu alespoň ze tří stran a projektovou dokumentaci,
 • my podáváme žádost o pokácení,
 • po získání povolení provedeme kácení nebo ořez větví,
 • kácení stromů může provést i soukromá firma dle vašeho výběru, ořez může provést námi schválená arboristická firma.
 • Kácení i ořez platíte vy.
 • Současně s povolením kácení může být uložena povinnost náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, kterou můžeme zajistit na vaše náklady (úhrada je nutná před realizací), případně uložená povinnost náhradní výsadby může být smluvně převedena na vás.
 • Žádost může být zamítnuta.
4. Estetické zásahy

(Např. dřevina se nachází na pozemku LLPKV, ale není možné odborným posudkem doložit její negativní působení na majetek žadatele nebo osoby, pokácení je žádoucí z estetických důvodů nebo žádáte o arboristický ořez).

 • Vyplňte přiložený formulář v příslušné kategorii, přiložte situační nákres a fotografii stromu alespoň ze tří stran,
 • my podáváme žádost o pokácení, nebo schvalujeme arboristický řez,
 • po získání povolení provedeme kácení,
 • kácení stromů může provést i soukromá firma dle vašeho výběru, ořez může provést pouze námi schválená arboristická firma.
 • Kácení i ořez platíte vy.
 • Současně s povolením kácení může být uložena povinnost náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, kterou můžeme zajistit na vaše náklady (úhrada je nutná před realizací), případně uložená povinnost náhradní výsadby může být smluvně převedena na vás.
 • Žádost může být zamítnuta.

Ceník

 • Cena kácení stromolezeckou technikou*
  3025 Kč/hod

* Poznámka: Jedná se o minimální cenu, kterou je vždy nutné posoudit individuálně před zahájení prací.

Posouzení zdravotního stavu dřevin

Zdravotní stav dřeviny můžeme posoudit pomocí 3D akustického tomografu, který umožňuje nedestruktivní metodou posoudit a určit stav dřeva. Přístroj identifikuje skryté dutiny, stanoví jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a vyhodnotí celkový stav kmene.

Služba je zpoplatněna a mohou ji využít soukromé osoby, firmy nebo obce.

Více informací najdete zde: Hodnocení zdravotního stavu stromů

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Pavel Kyliš

Kácení stromů a keřů


© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)