UPOZORNĚNÍ: Ve čtvrtek 28. září je otevřeno lanové centrum od 12 do 18 hodin.___ Od 25. září do 4. října je uzavřena hřbitovní správa v Drahovicích. K placení pohřbů do země kontaktujte prosím krematorium Růžový vrch.

Kácení stromů a keřů v intravilánu obce

V případě zájmu o pokácení dřevin rostoucích mimo les, na pozemcích Statutárního města Karlovy Vary vyplňte přiložený formulář. Žádost na Odbor životního prostředí Magistrátu města Karlovy Vary podáváme my (LLPKV) jako správce zeleně.

Průběh podání žádosti, následného kácení a případné náhradní výsadby

Jaký je postup v jednotlivých případech?

1. Strom nebo jeho větve ohrožují okolní budovy, komunikace nebo zdraví osob.
 • Vyplňte přiložený formulář, přiložte situační nákres a fotografii,
 • my podáváme žádost o pokácení na Odbor životního prostředí,
 • po schválení žádosti stromy pokácíme nebo provedeme ořez větví.
 • Kácení je pro vás zdarma.
 • Žádost může být zamítnuta.
2. Strom zastiňuje blízké stavby a zároveň můžete doložit odborným posudkem negativní důsledky sníženého přístupu světla.

(Např. zastínění je příčinou vzniku plísní v objektu nebo omezuje přísun světla do místností pod limitní hodnoty schválené hygienickými normami).

 • Vyplňte přiložený formulář, přiložte situační nákres a fotografii,
 • my podáváme žádost o pokácení na Odbor životního prostředí,
 • na základě posouzení skutečného stavu a schválené žádosti stromy pokácíme nebo provedeme ořez větví.
 • Kácení je pro vás zdarma.
 • Žádost může být zamítnuta.
3. Ostatní případy

(Např. dřevina se nachází v blízkosti budovy, ale není možné odborným posudkem doložit její negativní působení na majetek nebo osoby, pokácení je žádoucí z estetických důvodů, žádáte arboristický ořez).

 • Vyplňte přiložený formulář, přiložte situační nákres a fotografii,
 • my podáváme žádost o pokácení,
 • po získání povolení provedeme kácení nebo ořez větví,
 • kácení stromů může provést i soukromá firma dle vašeho výběru, ořez nikoliv.
 • Kácení platíte vy.
 • Současně s povolením kácení může být uložena povinnost náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, kterou můžeme zajistit na vaše náklady (úhrada je nutná před realizací), případně uložená povinnost náhradní výsadby může být smluvně převedena na vás.
 • Žádost může být zamítnuta.
4. Plánujete stavbu nebo jste projektant a povolení k pokácení dřevin potřebujete jako podklad ke stavebnímu povolení
 • Vyplňte přiložený formulář, přiložte situační nákres, fotografii a projektovou dokumentaci,
 • my podáváme žádost o pokácení,
 • po získání povolení provedeme kácení nebo ořez větví,
 • kácení stromů může provést i soukromá firma dle vašeho výběru, ořez nikoliv.
 • Kácení platíte vy.
 • Současně s povolením kácení může být uložena povinnost náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy, kterou můžeme zajistit na vaše náklady (úhrada je nutná před realizací), případně uložená povinnost náhradní výsadby může být smluvně převedena na vás.
 • Žádost může být zamítnuta.

Ceník

 • Cena kácení v případech, kdy strom nebo jeho větve ohrožují okolní budovy, komunikace nebo zdraví osob
  Zdarma
 • Cena kácení v případech, kdy strom zastiňuje blízké stavby a zároveň můžete doložit odborným posudkem negativní důsledky sníženého přístupu světla
  Zdarma
 • Cena kácení v ostatních případech *
  3025 Kč/hod

* Jedná se o minimální cenu, kterou je vždy nutné posoudit individuálně před zahájení prací. Cena je včetně DPH.

Posouzení zdravotního stavu dřevin

Zdravotní stav dřeviny můžeme posoudit pomocí 3D akustického tomografu, který umožňuje nedestruktivní metodou posoudit a určit stav dřeva. Přístroj identifikuje skryté dutiny, stanoví jejich tvar, zbytkovou stěnu dřeva a vyhodnotí celkový stav kmene. Služba je zpoplatněna a mohou ji využít soukromé osoby, firmy nebo obce. Více informací najdete na stránce Hodnocení zdravotního stavu stromů

V případě zájmu nás prosím kontaktujte

Pavel Kyliš

Kácení stromů a keřů


© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)