Příměstský tábor Svatý Linhart

Zveme vás na příměstský tábor v lázeňských lesích. Hravou formou vaše děti seznámíme s lesními obyvateli i způsobem hospodaření. Naučíme je, jak přežít v přírodě a jak si tu připravit jídlo. Ukážeme léčivé i jedovaté rostliny.

Základnu připravíme ve skleněném altánu na Svatém Linhartu, ale co nejvíce času strávíme venku – v okolních oborách, školce lesních dřevin, v lese. A vyrazíme také na výlet za rybařením na Odeř, na Goethovu vyhlídku, kde se zájemci svezou na zip-line, podívají se na rozhlednu a ukáží si, jak podat první pomoc. Děti čeká krmení koní, návštěva lanového centra, výroba vlajky, a hlavně spousta her v lese.

Hlavní lektorka

Ing. Markéta Míšková

Věk

7 – 15 let

Počet dětí

Maximálně 25 v turnusu

Registrace na tábor

Vážení rodiče,
po přihlášení dítěte vám přijde automatické potvrzení registrace. Platební podmínky zašleme dalším e-mailem. Pokud potvrzení nebo fakturu nedostanete do 14 dnů, ozvěte se prosím na e-mail tabory@llpkv.cz.

Denní režim

 • uvítání na Linhartu 7:30 – 8:00 u skleněného altánu (ve čtvrtek na Goethově vyhlídce)
 • vyzvedávání dětí 16:00 – 16:30 na stejném místě
 • teplý oběd zajištěn na Linhartu (ve čtvrtek na Goethově vyhlídce)
 • svačiny je nutné dětem připravit
 • na Linhartu bude k dispozici voda k doplnění lahví, ovoce, sušenky
 • na úterní výlet zajistíme špekáčky na opékání a těsto na přípravu palačinek

Aktivity a předběžný rozvrh

(pozn.: rozvrh můžeme upravit podle aktuálního dění v lese a počasí)

Pondělí:
Linhart, seznámení, rozdělení do týmů, týmový úkol, pěší výlet po okolí, hry v lese, poznávání ptáků, hmyzu
Úterý:
Úpravna vody Březová, výlet na Odeř, rybaření, hry v lese, opékání buřtů, příprava dobrot
Středa:
Povídání a jízda na koních (Nejdek), kontakt se zvířaty na farmě; vyrábění ze dřeva na Linhartu
Čtvrtek:
Goethova vyhlídka, rozhledna, zip-line; nouzová přeprava zraněného, ukázka první pomoci, hledání pokladu, poznávání lesní zvěře
Pátek:
Lanové centrum, přežití v přírodě, závěrečné zhodnocení a ocenění za aktivitu v průběhu celého tábora

Další důležité informace

 • Tábor je fyzicky náročný, děti jsou téměř celý den v lese, a to za jakéhokoliv počasí (i v dešti), musí být tedy zvyklé na celodenní pohyb.
 • Pokud dítě užívá léky, prosíme o jejich odevzdání lektorce i s informací, jak léky užívat, a jménem dítěte.
 • Na tábor je třeba přinést potvrzení od lékaře, že se dítě může tábora zúčastnit.
 • Děti vybavte vhodným oblečením, pevnou obuví, pláštěnkou a pokrývkou hlavy!
 • Do batohu dejte dětem dopolední a odpolední svačinu a láhev s pitím (doporučujeme neslazené). Oběd je zajištěn. Na Linhartu bude k dispozici také voda – děti si můžou pití během oběda doplnit.
 • V úterý pojedeme na výlet na Odeř, dětem přibalte plavky. Špekáčky na opékání zajistíme.

Storno podmínky

Zrušení přihlášky ze strany rodičů
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor mezi 14. a 7. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80 % z celkové ceny tábora.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky na příměstský tábor 6 dní a méně před dnem začátku tábora nebo pokud dítě na příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100 % z celkové ceny tábora.
 • V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 • V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
 • Zrušení registrace na příměstský tábor lze provést prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené v přihlášce, na e-mailovou adresu tabory@llpkv.cz. Nezbytné je potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena.

© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)