Kompostárna

Karlovy Vary - Stará Role

V kompostárně mohou ukládat odpad

 • fyzické osoby,
 • právnické subjekty pouze po sjednání smlouvy.

Uložení odpadu je pro fyzické osoby zdarma. Cena pro právnické osoby je dána smlouvou.

Povolené druhy odpadů ke zpracování v kompostárně

 • kaly z praní a čištění
 • odpad rostlinných pletiv – tráva, plevel
 • zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy)
 • odpady z lesnictví
 • odpadní kůra a korek
 • piliny, hobliny, odřezky
 • biologicky rozložitelný odpad

Pařezy

 • Pařezy je možné za poplatek uložit na Expedičním skladu v Březové. Zdarma je sem možné přivézt větve a kmeny (pro bližší informace volejte Miroslavu Majerovi na telefon 702 023 905).
 • Upozornění

  • Před doručením většího množství odpadu nás předem kontaktujte. Kapacita kompostárny je omezená.
  • Při přejímce odpadu kontrolujeme přítomnost nežádoucích příměsí, zaznamenáváme druh a objem či hmotnost odpadu a také totožnost dodavatele.

  Odkup zeminy

  Zeminu vzniklou dlouhodobým kompostováním (4–5 let) je možné odkoupit. K dostání je ve formě nekátrované zeminy, kterou můžeme doporučit jako první vrstvu při zakládání staveb a trávníků, a zeminy čisté, kátrované, používané jako finální vrstvy při úpravách zahrad a veškerých dokončovacích terénních úpravách. Odběr čisté zeminy si předem objednejte, protože ji máme pouze v omezeném množství.

  • Zemina kátrovaná
   1150 Kč/m3
  • Zemina nekátrovaná
   847,00 Kč/m3

  Jak kompostárna funguje

  Zařízení slouží ke zpracování biologicky rozložitelného odpadu cestou kompostování. Výsledkem je kompost využitelný při úpravách terénu v parcích, při vytváření rekultivačních vrstev nebo pro přimíchání do zeminy. Je určený i pro zemědělskou a lesní půdu.

  Kontrolujeme výsledné parametry kompostu

  Uložený biologický materiál vrstvíme na hromady. Provzdušnění zajišťujeme přehazováním hromad v pravidelných intervalech. Přehazováním dochází také k homogenizaci materiálu a mechanické destrukci jednotlivých částic, což usnadňuje chemické a biologické procesy. Vlhkost pravidelně doplňujeme skrápěním výluhovou vodou. Samotné kompostování probíhá technologií kontrolovaného mikrobiálního kompostování. Výsledné parametry kompostu (vlhkost, pH, obsah dusíku, poměr C:N) pravidelně kontrolujeme.

  V okolí kompostárny monitorujeme kvalitu podzemní vody

  Protože se kompostárna nachází v oblasti ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů lázeňského města, musí být celá kompostovací plocha vodohospodářsky zabezpečená. V zájmovém území kompostárny také pravidelně na jaře a na podzim kontrolujeme ve dvou vrtech kvalitu podzemní vody.

  Adresa

  Kompostárna se nachází ve Staré Roli v ulice Žižkova.

  Ukázat na mapě

  Odbočka doleva z ulice Husova je označena směrovou šipkou, pokračujte po asfaltové cestě, na jejím konci se nachází areál kompostárny a sběrného dvora.

  GPS: 50.2453011N, 12.8216622E

  Provozní doba od 1. 4. do 31. 10.

  Pondělí - pátek
  9:00 - 17:00
  Sobota
  9:00 - 15:00
  Neděle
  ZAVŘENO
  Provozní přestávka
  11:00 - 11:30

  Provozní doba od 1. 11. do 31. 3.

  Pondělí - pátek
  8:00 - 15:30
  Sobota
  9:00 - 15:00
  Neděle
  ZAVŘENO
  Provozní přestávka
  11:00 - 11:30

  V případě zájmu nás prosím kontaktujte

  Stanislav Hušek

  Provozní technik, objednávky a dotazy

  Obsluha kompostárny

  Přítomna na místě v provozní době


  © Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
  Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)