Vybudování odpočinkové terasy u rybníčku na Linhartu bylo podpořeno dotací

Publikováno
Vybudování odpočinkové terasy u rybníčku na Linhartu bylo podpořeno dotací

Okolí rybníčku před ředitelstvím Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary nebylo dříve upravené. Břehy vodní plochy byly pouze překryté fólií a zároveň dosti strmé, proto hrozil pád do vody. Místo je přitom velmi frekventované. Má jako vstupní prostor k ředitelství plnit funkci estetickou, ale i odpočinkovou, protože je součástí hojně navštěvovaného areálu Svatý Linhart. Zároveň zde mají zázemí letní příměstské tábory a přírodovědný kroužek, který probíhá celoročně.

Proto ve chvíli, kdy byly při zimních těžbách vytipovány vhodné stromy, použitelné k tesařské práci, bylo rozhodnuto využít je k vybudování teras a laviček sloužících pro relaxaci. Dvě terasy, na jižní a severní straně vodní plochy, jsou propojeny pochozími lávkami, které využijí hlavně děti k hrám, ale i při výuce.

Vodní plocha se stala vhodným biotopem pro obojživelníky, kteří se zde každoročně rozmnožují. Obnoví se tu také chov ryb. Terasy kolem rybníčku tedy poslouží i jako pozorovací místa během výuky lesní pedagogiky, při táborech i kroužcích.

Plot lemující vodní plochu byl odstraněn a celý prostor se tak otevřel návštěvníkům areálu. Rybníček s vodotryskem je nyní viditelný již při příchodu a stal se tak důstojným vstupem ke kavárně a ředitelství, ale také příjemným místem k posezení a relaxaci.


Stavba teras, laviček a hracích prvků byla podpořena Individuální dotací z Karlovarského kraje