Nové projekty v lázeňských lesích vznikající s podporou Karlovarského kraje

Publikováno
Nové projekty v lázeňských lesích vznikající s podporou Karlovarského kraje

V roce 2021 zahájily Lázeňské lesy Karlovy Vary budování nové geostezky v okolí Goethovy vyhlídky a pustily se do plánování rozšíření lanového centra. Oba projekty byly podpořeny z dotací pro podporu cestovního ruchu z rozpočtu Karlovarského kraje.


Goethova geologická vycházka

 

Lázeňské lesy Karlovy Vary spolupracovaly na realizaci geostezky s názvem Goethova geologická vycházka s Muzeem Karlovy Vary . Podařilo se shromáždit celkem 25 vzorků hornin z okolí lázeňského města. Vzorky byly svezeny na expediční sklad dříví, kde byly kamenicky ošetřeny a vybroušeny. K umístění geostezky byla zvolena lokalita v okolí Goethovy vyhlídka, která je hojně navštěvována jak obyvateli města, tak turisty. Rozhledna navíc poskytuje zázemí pro návštěvníky a v jejím přízemí se nachází galerie vhodná pro umístění části expozice.

 

Shromážděné vzorky

Vzorky, jejichž hmotnost se pohybovala v rozmezí 500–1000 kg, byly naloženy a přepraveny nákladním autem lázeňských lesů z lokality nálezu na deponium na expedičním skladu dříví v Březové. Zde byly kamenicky upraveny, tedy očištěny, konzervovány a vybroušeny.

  

Úprava terénu

Následujícím krokem byla úprava terénu v lesním porostu, kudy stezka povede. Jako nejvhodnější byla vybrána tři kilometry dlouhá stezka začínající na křižovatce ulice Hřbitovní a Gogolovy stezky v Karlových Varech. Dále pokračuje po zelené a žluté turistické značce, po Gogolově stezce, kolem vyhlídky Tři kříže a Turgeněvově stezce až ke Goethově vyhlídce. V horním úseku cesty bylo nutné nezpevněné lesní cesty srovnat, rozšířit a prohrnout odvodnění.

Exponáty zde budou rozmístěny v pravidelných rozestupech chronologicky podle stáří vzniku horninu. V galerii na Goethově vyhlídce bude umístěn vzorek nejmladší, vřídlovec, který poskytla Správa přírodních léčivých zdrojů a kolonád.

 

Příprava teoretických podkladů

Odborných garantem a nositelem myšlenky geostezky je zaměstnanec Muzea Karlovy Vary Mgr. Jan Matějů, Ph.D., který ve spolupráci s RNDr. Tomášem Vylitou, Ph.D. sestavil seznam hornin, vytipoval vzorky a napsal odborné texty. U každé horniny na geostezce bude umístěna cedule s názvem, informací o stáří a původu vzorku doplněnou mapkou s vyznačením lokality nálezu. Informační tabule je doplněna QR kódem odkazujícím na webové stránky lázeňských lesů, kde jsou navíc k uvedenému textu a mapce uloženy i překlady do angličtiny, němčiny a ruštiny. Geostezka je tedy plnohodnotně přístupná i cizincům.

 

Zhodnocení projektu

Lze shrnout, že nejnáročnější díl přípravy geostezky byl již splněn. Vzorky byly vytipovány, převezeny na deponium a kamenicky upraveny. Byly sepsány odborné texty a přeloženy do tří jazyků. Byl zpracován grafický návrh informačních tabulí a ty byly vytištěny.

Nyní zbývá zasadit vzorky do terénu, vyrobit dřevěné podstavce pro informační tabule a umístit je na stezku.

Podle předběžných hodnocení zájmů občanů je jasně patrné, že je o budovanou geostezku velký zájem a návštěvníci lesů se již na naučné zpestření jejich procházek velmi těší.

Práce tedy stále pokračují a jejich dokončení je plánováno na polovinu roku 2022.