Amfibolit je hornina vzniklá přeměnou tmavých vyvřelých hornin jako čedič, gabro či diorit. Přeměna probíhá za středních až vysokých teplot (500 až 800 °C) a širokého rozpětí tlaků v hloubkách 10 až 30 km pod povrchem. Jméno horniny je odvozeno od minerálu amfibolu, který spolu s živci – plagioklasy – patří mezi její hlavní složky. Právě střídání vrstev světlých živců a tmavého amfibolu dodává amfibolitům páskovaný vzhled. Převažující barva však bývá černá, černozelená až zelená.

Uskupení poněkud exotických hornin v oblasti mezi Mariánskými Lázněmi, Prameny a Bochovem se označuje jako mariánskolázeňský metabazitový komplex. Zdejší amfibolity, eklogity a hadce vznikly přeměnou olivínovců (peridotitů), čedičů a gaber oceánské zemské kůry a nejsvrchnější vrstvy pláště při kolizi kontinentů během hercynského vrásnění na konci prvohor.

Amfibolity jsou poměrně časté horniny. Pro svou pevnost bývají využívány jako drcené kamenivo. Pravěkým lidem sloužily jako surovina k výrobě kamenných seker.

Vzorek darovala společnost Agrowild Nová Ves, s.r.o.

Typ horniny

přeměněná

Lokalita

Louka, Slavkovský les

Stáři

362 až 386 mil. let (výchozí materiál 540 mil. let)

Parkování Goethova vyhlídka

Zaparkovat můžete na přírodním parkovišti (16 míst) vzdáleném cca 300 m od vyhlídky. Dále na určených zpevněných plochách podél cest, kromě křižovatek, výhyben, odboček (nutné ponechat průjezd pro hasiče, záchranáře a kamiony se dřevem).

Parkovacích míst v letní sezóně většinou není dostatek. Doporučujeme využít autobusovou dopravu. Nejkratší možností přístupu je vyjít ze zastávky autobusů MHD č. 8 Hůrky asi 1,2 kilometru vzhůru Gogolovou stezkou.

Zip-line

otevírací doba se může dle počasí měnit

Přes zimu
ZAVŘENO

(v případě nepříznivého počasí není zip-line v provozu)

Kavárna a rozhledna

11:00 – 17:00
So - Ne
10:00 – 17:00

Vstup na rozhlednu je možný pouze za příznivého počasí.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte

Václava Lorenzová

Kavárna a infocentrum


© Lázeňské lesy a parky Karlovy Vary, příspěvková organizace. Zřizovatelem je statutární město Karlovy Vary.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas.
Informace o zpracovávání osobních údajů (GDPR)