Vybudování informačního systému a obnova naučných prvků v areálu Svatý Linhart byly podpořeny krajskou dotací

Publikováno
Vybudování informačního systému a obnova naučných prvků v areálu Svatý Linhart byly podpořeny krajskou dotací

Oprava siluet zvířat

Areál Svatého Linharta je výchozím i cílovým bodem pro vycházky lázeňskými lesy. Klíčovou roli zde hrají místa atraktivní pro návštěvníky (obory s lesní zvěří, lanový park, stromové domky a uzel navazujících tras do komplexu rekreačních lesů), ale také naučné prvky a stezky.

Jednou z nich je Branaldova cesta neboli Stezka siluetami zvířat. Cesta je lemována siluetami zvířat v nadživotní velikosti. Zvířata jsou maskována v porostu, a to činí jejich hledání zajímavější. Na tabuli na konci stezky, u chaty U Obrazu se návštěvník může přesvědčit, jestli se mu podařilo zahlédnout všech 25 zvířat.

Siluety vznikly v roce 2015. Životnost modelů je však 3–5 let, protože zejména ty nejdostupnější jsou značně poškozovány návštěvníky. Barva se již olupovala, a zvířata proto přestávala být rozpoznatelná. Dotace získaná z Karlovarského kraje tedy byla využita na jejich opravu, která zahrnovala zbroušení, malbu, lakování, demontáž a zpětné upevnění.

 

Vytvoření informačního systému

Vzhledem k narůstající oblibě lokality se klíčovou stává nutnost vylepšení informačního systému. V roce 2020 se Svatý Linhart stal také sídlem Lázeňských lesů a parků Karlovy Vary (LLPKV), příspěvkové organizace, ale do letošního roku zde nebyl umístěn název, ani směrovky, které by do sídla městské organizace návštěvníky navedly. Nedostatečně označené byly také směry cest k významným bodům lázeňských lesů.

Během roku 2024 bude dokončeno a zprovozněno parkování v bývalém kamenolomu 200 m od sídla LLPKV. Vjezd na současné parkoviště u lanového centra, ani do samotného areálu Svatý Linhart již nebude možný, proto vznikne potřeba pěší turisty z parkoviště ke Svatému Linhartu navést a zároveň uzavřít vjezd na silnici vedoucí podél lanového centra a do areálu.

Po vzniku jmenovaného bylo nutné vytvořit kvalitní informační a navigační systém zahrnující ceduli s názvem organizace, směrovky na odbočce z hlavní silnice s reflexními šipkami, zákazovou cedule upravující pravidla chování u nově vzniklé relaxační zóny u rybníčku před ředitelstvím a rozcestník.

Další prvky jsou vyrobeny a připraveny k instalaci (světelný nápis s logem a názvem organizace, nové siluety zvířat, směrové cedule navigující k plánovanému parkovišti v kamenolomu a z kamenolomu k ředitelství).

 

Oprava siluet zvířat a vytvoření prvků navigačního systému bylo financováno dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji.