Cyklostezky ve městě jsou pravidelně udržovány díky finanční podpoře z Karlovarského kraje

Publikováno
Cyklostezky ve městě jsou pravidelně udržovány díky finanční podpoře z Karlovarského kraje

O dotaci na pravidelnou údržbu cyklostezek na území Statutárního města Karlovy Vary v roce 2023 bylo zažádáno v rámci dotačního programu Karlovarského kraje.

Ten je vyhlášen za účelem podpory údržby a budování nových cyklistických komunikací a související doprovodné infrastruktury, které vytváří základní systém cyklistické infrastruktury kraje, přípravy studií, rozvojových materiálů a projektových dokumentací směřujících k realizaci nových projektů, údržby a realizace značení, marketingu a propagace.

Cílem projektu jsou pravidelně udržované cyklistické trasy s ohledem na bezpečnost provozu a čistotu okolí cyklostezek.

Aktivity projektu – kosení, úklid, průklest, zametání, mytí, sběr odpadků.

  • Žádost o dotaci byla podána dne 3. 4. 2023
  • Výše dotace 241 798 Kč
  • Celkové výdaje projektu 324 863, 72 Kč
  • Zahájení prací 05/2023
  • Ukončení prací 10/2023